×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
ประเภททั่วไป
553
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) (08 พฤศจิกายน 2560)4
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (08 พฤศจิกายน 2560)19
2 เรื่อง : 1 หน้า :