×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
ประชาสัมพันธ์กิจการสภาท้องถิ่นฯ
1591
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30 มกราคม 2562)4
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561 (09 พฤศจิกายน 2561)35
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (23 สิงหาคม 2561)7
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2561 (10 สิงหาคม 2561)9
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561 (02 พฤษภาคม 2561)9
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 (01 กุมภาพันธ์ 2561)30
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (22 ธันวาคม 2560)11
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (20 กุมภาพันธ์ 2560)38
ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยแรกของปีถัดไป (15 กุมภาพันธ์ 2560)51
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2560 (8 กุมภาพันธ์ 2560)2
ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และสมัยแรกของปีถัดไป (24 ธันวาคม 2560)4
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2560 (8 พฤษภาคม 2560)6
12 เรื่อง : 1 หน้า :