×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1695
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 มิถุนายน 2562)3
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 มิถุนายน 2562)6
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 ตุลาคม 2561)12
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (24 ตุลาคม 2561)8
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 กันยายน 2561)7
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 มิถุนายน 2561)2
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) (21 กุมภาพันธ์ 2561)4
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย) (10 พฤศจิกายน 2560)13
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 ตุลาคม 2560)31
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (05 ตุลาคม 2560)6
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.4) (10 กันยายน 2560)21
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10 ตุลาคม 2559)3
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10 ตุลาคม 2559)3
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ตุลาคม 2558)16
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ตุลาคม 2558)41
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (16 ตุลาคม 2558)25
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (22 ตุลาคม 2557)13
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (8 ตุลาคม 2557)18
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (8 ตุลาคม 2557)4
19 เรื่อง : 1 หน้า :