×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
รายงานสถานะการเงิน
3654
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (08 สิงหาคม 2562)12
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (03 กรกฏาคม 2562)27
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (13 มิถุนายน 2562)4
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562 (10 พฤษภาคม 2562)12
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 (05 เมษายน 2562)27
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (15 มีนาคม 2562)4
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 (12 กุมภาพันธ์ 2562)5
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561 (10 มกราคม 2562)37
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (14 ธันวาคม 2561)6
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561 (12 พฤศจิกายน 2561)15
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2561 (01 พฤศจิกายน 2561)9
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 (2) (04 ตุลาคม 2561)32
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 (1) (04 ตุลาคม 2561)47
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (1) (11 กันยายน 2561)19
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (2) (16 สิงหาคม 2561)35
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (1) (16 สิงหาคม 2561)33
รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (11 กรกฏาคม 2561)34
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (2) (06 กรกฏาคม 2561)10
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (1) (06 กรกฏาคม 2561)68
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (2) (11 มิถุนายน 2561)5
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (1) (11 มิถุนายน 2561)52
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (31 พฤษภาคม 2561)5
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 (2) (10 พฤษภาคม 2561)12
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 (1) (10 พฤษภาคม 2561)39
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 (2) (09 เมษายน 2561)4
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 (1) (09 เมษายน 2561)7
รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (05 เมษายน 2561)4
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (2) (13 มีนาคม 2561)49
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (1) (13 มีนาคม 2561)34
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 (2) (09 กุมภาพันธ์ 2561)42
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561(1) (09 กุมภาพันธ์ 2561)36
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (12 มกราคม 2561)15
รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (08 มกราคม 2561)10
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (12 ธันวาคม 2560)44
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (12 ธันวาคม 2560)6
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ตุลาคม 2560)4
รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายประจำไตรมาส ที่ 4 (31 ตุลาคม 2560)3
รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 (19 ตุลาคม 2560)5
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560 (1) (10 ตุลาคม 2560)8
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560 (10 ตุลาคม 2560)5
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560(2) (19 กันยายน 2560)4
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (1) (19 กันยายน 2560)12
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560(2) (08 สิงหาคม 2560)14
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (1) (08 สิงหาคม 2560)6
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (2) (13 กรกฏาคม 2560)15
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (1) (13 กรกฏาคม 2560)4
รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (12 กรกฎาคม 2560)4
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (2) (21 มิถุนายน 2560)7
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (1) (21 มิถุนายน 2560)48
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 (2) (21 มิถุนายน 2560)13
88 เรื่อง : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>