×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
ประเภทวิชาการ
769
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)3
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)2
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)3
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)14
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)2
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)3
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)4
นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)3
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)3
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (01 มกราคม 2559)3
11 เรื่อง : 1 หน้า :