×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
โอทอป
2339

OTOP ตำบลแช่ช้าง
(หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์)

ข้าวแคบหัวฝาย 
   

ผู้ประกอบการ   : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวฝาย
สถานที่ผลิต  : หมู่ 9 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130  
โทรศัพท์  :  084-0437176 ,085-8678060 , 053-395064


พวงกุญแจจากเศษผ้า

 
ผู้ประกอบการ : คุณสุกัญญา  แก้วหน้อย 
สถานที่ผลิต : เลขที่ 10 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 082-3845139


ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าชนากานต์

ผู้ประกอบการ : นางสายพิน ไชยแยง
สถานที่ผลิต : เลขที่ 51/2 หมู่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053-880349 ,053-880162 , 084-4849962 ,082-0213455

 

กระเป๋าจากเศษผ้า
 

 ผู้ประกอบการ : คุณสุกัญญา  กุสุยะ
สถานที่ผลิต : เลขที่ 23/4 บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 9 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 094-8263011
 


วีระชัยสล่าเมือง เครื่องดนตรีพื้นเมือง
  
 

ผู้ประกอบการ : นายวีระชัย  มณีวรรณ
สถานที่ผลิต : เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 081-6815280

เว็บไซต์ : www.วีระชัยสล่าเมือง.com , Facebook : วีระชัยสล่าเมือง (Northern Local Musician)

 

(เมื่อ: )