×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
34

 

แผนที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ผ่านถนนหมายเลข 1006


 
แผนที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ผ่านถนนหมายเลข 1317
 
 
(เมื่อ: )