×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
ติดต่อเรา
331

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ที่ตั้ง : 55  หมู่ ตำบลแช่ช้าง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  50130

เบอร์โทรศัพท์  :  053-332238, 053-381035    โทรสาร  :  053-331035

E-mail  :  chaechangsao@gmail.com

Facebook  :  องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(เมื่อ: )