×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (01 สิงหาคม 2562) 4
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (01 สิงหาคม 2562) 3
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (26 กรกฏาคม 2562) 2
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (26 กรกฏาคม 2562) 2
ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ณ ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (23 กรกฏาคม 2562) 4
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.แช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 (03 กรกฏาคม 2562) 11

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์กิจการสภาท้องถิ่นฯ
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30 มกราคม 2562) 4
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561 (09 พฤศจิกายน 2561) 35
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (23 สิงหาคม 2561) 7
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2561 (10 สิงหาคม 2561) 9
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561 (02 พฤษภาคม 2561) 9
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 (01 กุมภาพันธ์ 2561) 30
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (22 ธันวาคม 2560) 11
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (20 กุมภาพันธ์ 2560) 38
ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยแรกของปีถัดไป (15 กุมภาพันธ์ 2560) 51
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2560 (8 กุมภาพันธ์ 2560) 2

ดูทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน (ซอยอยู่สุข 1) (01 สิงหาคม 2562) 3
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา (01 สิงหาคม 2562) 3
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (22 กรกฏาคม 2562) 2
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น (18 มิถุนายน 2562) 3
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มิถุนายน 2562) 5
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (08 กุมภาพันธ์ 2562) 4

ดูทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (04 กรกฏาคม 2562) 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (04 กรกฏาคม 2562) 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (06 มิถุนายน 2562) 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (02 พฤษภาคม 2562) 18
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (17 เมษายน 2562) 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (04 เมษายน 2562) 9

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม อบต.แช่ช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร น้ำเมี้ยง ข้าวแต๋น แกงโฮ๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมอาหารล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (18 ภาพ)

(0 ภาพ)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอสันกำแพง (4 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ (15 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่หน่วยงานได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในระดับสูง จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (3 ภาพ)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง (6 ภาพ)