×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
หน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย
1738

(พ.อ.อ.ชาติณรงค์ ชาติท่าค้อ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(นายพิชัย เพชรไชยา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายรักเกียรติ โปธา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายภานุพงศ์ ทาทอง)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายพิพัฒน์ วงค์นาง)
กู้ชีพ-กู้ภัย