องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมนฌาปนสถาน ม.1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถ อบต.แช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 5) หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
สัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.10 บ้านไม้ซ้อโค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 67

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ