องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 15
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ณ ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 6
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

rss3281

- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)322 เมื่อ 2019-09-13