info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
help_outline แบบฟอร์มต่างๆ
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
คำร้องขอแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคาร หรือรื้นถอนอาคาร แบบ ข.1
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
คำขอตรวจค้นเอกสาร, รับรองสำเนาเอกสาร, ใบแทน ( ทะเบียนพาณิชย์ )
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( ทะเบียนพาณิชย์ )
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
หนังสือมอบอำนาจ แบบ ท.พ.
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบแบบ ทพ.
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ.
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน, ร้องทุกข์ทั่วไป (สำหรับ ส.อบต. / ผู้ใหญ่บ้าน)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน, ร้องทุกทั่วไป 1
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ