info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เอกสารแผ่นพับให้ความรู้ เรื่อง ต่อต้านการทุจริต ผลประโยชน์ทันซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ