info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก เพื่อขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 5) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานาช
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประดิษฐานองค์ครูบาศรีวิชัย
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาและลานกิจกรรม หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศ สัญญาจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 จุด
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำเวทีสำเร็จรูปพร้อมแผ่นพื้นเวที ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการติดตั้งราวกั้นถนน หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน(ซอยอยู่สุข 1)
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 34 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ณ ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.แช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
จำนวนผู้มารับบริการจาก อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศการรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6, และหมู่ที่ 8-10 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จัง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6 และหมู่ที่ 8-10 ตำบลแช่ช
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6 และหมู่ที่ 8-10
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
1 - 50 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ