info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ณ ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.แช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
จำนวนผู้มารับบริการจาก อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
ประกาศการรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6, และหมู่ที่ 8-10 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จัง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6 และหมู่ที่ 8-10 ตำบลแช่ช
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6 และหมู่ที่ 8-10
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการอบรม พร้อมทั้งประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 , การดำเนินงานแผนรณรงค์ “แยกก่อนท
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการอบรม พร้อมทั้งประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 , การดำเนินงานแผนรณรงค์ “แยกก่อนท
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการอบรม พร้อมทั้งประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 , การดำเนินงานแผนรณรงค์ “แยกก่อนท
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการอบรม พร้อมทั้งประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 , การดำเนินงานแผนรณรงค์ “แยกก่อนท
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ขอประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบต.แช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและห้องเก็บของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและห้องเก็บของ
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและห้องเก็บของ
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงฝีมือ - ดอกไม้สด
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้้ำ คสล. ม.4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก ม.3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าางถนนลูกรังและหินคลุก(บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานลำเหมืองเปา) หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศสรุปจำนวนผู้มารับบริการจากอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ม. 5 บ้านดอนปีน
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม (บริเวณซอย 9/1 และซอย 9/6)
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 50 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

rss2718

- จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563171 เมื่อ 2019-09-11