info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 82 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 88 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอย 1 หน้าวัดป่าเปา) หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ