info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
verified_user แผ่นพับเผยแพร่เอกสารความรู้
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 (เล่ม2)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
คู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คู่มือการสำรวจข้อมูลภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษี (ผ.ท.7)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 (เล่ม1)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
เอกสารประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังปัญหา พร้อมหารือและชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ