info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow แผนอัตรากำลัง-ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการอบต.แช่ช้าง (อบต.สามัญ)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563(เอกสารแนบ1)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563(เอกสารแนบ2)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ บริหาร วิชาการ และทั่วไป) (แบบใหม่ล่าสุดไฟล์Word) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
1 - 10 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ