info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
verified_user โอทอป

โอทอป,

OTOP ตำบลแช่ช้าง
(หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์)

ข้าวแคบหัวฝาย 

ผู้ประกอบการ   : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวฝาย
สถานที่ผลิต  : หมู่ 9 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130  
โทรศัพท์  :  084-0437176 ,085-8678060 , 053-395064


พวงกุญแจจากเศษผ้า

 

   

ผู้ประกอบการ : คุณสุกัญญา  แก้วหน้อย 
สถานที่ผลิต : เลขที่ 10 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 082-3845139


ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าชนากานต์ 

                   

                                                                   

                                                             

                                               ผู้ประกอบการ : นางสายพิน ไชยแยง

สถานที่ผลิต : เลขที่ 51/2 หมู่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053-880349 ,053-880162 , 084-4849962 ,082-0213455

 

กระเป๋าจากเศษผ้า

                                            

 ผู้ประกอบการ : คุณสุกัญญา  กุสุยะ
สถานที่ผลิต : เลขที่ 23/4 บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 9 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 094-8263011

 


 

วีระชัยสล่าเมือง เครื่องดนตรีพื้นเมือง

        

                                                         

ผู้ประกอบการ : นายวีระชัย  มณีวรรณ
สถานที่ผลิต : เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 081-6815280

เว็บไซต์ : www.วีระชัยสล่าเมือง.com , Facebook : วีระชัยสล่าเมือง (Northern Local Musician)

 

(เมื่อ: 19 สิงหาคม 2558)

 

 

 

 

 

 

 

16 สิงหาคม 2562
โอทอป

โอทอป,

OTOP ตำบลแช่ช้าง
(หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์)

ข้าวแคบหัวฝาย 

ผู้ประกอบการ   : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวฝาย
สถานที่ผลิต  : หมู่ 9 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130  
โทรศัพท์  :  084-0437176 ,085-8678060 , 053-395064


พวงกุญแจจากเศษผ้า

 

   

ผู้ประกอบการ : คุณสุกัญญา  แก้วหน้อย 
สถานที่ผลิต : เลขที่ 10 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 082-3845139


ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าชนากานต์ 

                   

                                                                   

                                                             

                                               ผู้ประกอบการ : นางสายพิน ไชยแยง

สถานที่ผลิต : เลขที่ 51/2 หมู่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053-880349 ,053-880162 , 084-4849962 ,082-0213455

 

กระเป๋าจากเศษผ้า

                                            

 ผู้ประกอบการ : คุณสุกัญญา  กุสุยะ
สถานที่ผลิต : เลขที่ 23/4 บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 9 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 094-8263011

 


 

วีระชัยสล่าเมือง เครื่องดนตรีพื้นเมือง

        

                                                         

ผู้ประกอบการ : นายวีระชัย  มณีวรรณ
สถานที่ผลิต : เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 081-6815280

เว็บไซต์ : www.วีระชัยสล่าเมือง.com , Facebook : วีระชัยสล่าเมือง (Northern Local Musician)

 

(เมื่อ: 19 สิงหาคม 2558)

 

 

 

 

 

 

 

16 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ