info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2

ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทร.053-381035 โทรสาร. 053-331107

E-mail : Chaechangsao@gmail.com

 

15 สิงหาคม 2562

การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2

ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทร.053-381035 โทรสาร. 053-331107

E-mail : Chaechangsao@gmail.com

 

15 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ