info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

folder แผนที่แสดงแนวเขตอบต-แช่ช้าง

แผนที่แสดงแนวเขต

  

 

 (เมื่อ 01 พฤศจิกายยน 2561)

 

 

31 กรกฎาคม 2562
แผนที่แสดงแนวเขตอบต-แช่ช้าง

แผนที่แสดงแนวเขต

  

 

 (เมื่อ 01 พฤศจิกายยน 2561)

 

 

31 กรกฎาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

rss9687

- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)322 เมื่อ 2019-09-13