info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group ฝ่ายบริหาร

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายสุภัค วงศ์สุวรรณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายสุภัค วงศ์สุวรรณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายกุลวัฒน์ ศรีสุข)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายกุลวัฒน์ ศรีสุข)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นางสายพิน ไชยแยง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นางสายพิน ไชยแยง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ