ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม ? ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างสถานีวิทยุ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะประโยชน์ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและทางระบายน้ำ และขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาและลานกิจกรรม หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจัดทำอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนตำบลแช่ช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประดิษฐานองค์ครูบาศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
1 - 24 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ