ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนปีน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนปีน ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างออกแบบสำรวจ ประเมิน และประมวลผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างจัดทำป้ายจราจร ตามโครงการ Safety Zone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 5) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก เพื่อขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำซุ้ม โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่การประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 และผลงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม ? ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
1 - 50 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ