ชื่อเรื่อง: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ชื่อไฟล์: G6xMKoxWed122430.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้