องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.แช่ช้าง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 1548
เดือนนี้9,823
ทั้งหมด336,245

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
อิ่มบุญปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ "สุก ร้อน สะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

play_arrow ประกาศราคากลาง

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จำนวน 12 จุด มีรายการดังนี้ ซ่อมแซมเครื่องบันทึกจำนวน 4 เครื่อง ,...
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แช่ช้าง ร่วมกับส.อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 6 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (14 ภาพ)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แช่ช้างและส.อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 10 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (10 ภาพ)
เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แช่ช้าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลแช่ช้าง , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และส.อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 3 ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนทุ่งงาม...
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แช่ช้าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน (13 ภาพ)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าเปาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สันกำแพง-แม่ออน ครบรอบ 10 ปี...
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าเปาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (10 ภาพ)
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าเปาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักผสมหมุนเวียนตามฤดูกาลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
01/02/2566
01/02/2566
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กสธ.
31/01/2566
01/02/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
สน.คท.
01/02/2566
01/02/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
01/02/2566
01/02/2566
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
สน.คท.
30/01/2566
01/02/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
กพร.
01/02/2566
01/02/2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ