องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.แช่ช้าง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 14
สัปดาห์นี้4,858
เดือนนี้20,236
ปีนี้242,832
ทั้งหมด461,381

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประชาสัมพันธ์ อาการสมองเสื่อมถอยหลังติดเชื้อโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประชาสัมพันธ์ ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

play_arrow ประกาศราคากลาง
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส วันแม่แห่งชาติ...
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จัดกิจกรรม “หนูน้อยร้อยมาลัยให้แม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” (9 ภาพ)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 บริษัท บียอนด์อินดัสตรีส์ จำกัด ได้นำน้ำดื่ม จำนวน 7,000 ขวด มามอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เพื่อให้บริการแก่ประชาชน (6 ภาพ)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลแช่ช้าง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม ตำบลแช่ช้าง (5 ภาพ)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างดำเนินการขุดและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง (5 ภาพ)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างดำเนินการติดตั้งเสาไฟกิ่งให้แสงสว่าง บริเวณริมถนนหมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ ตำบลแช่ช้าง (4 ภาพ)
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างดำเนินการปรับปรุงฝายน้ำแม่ออน บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง (3 ภาพ)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2565 ณ...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
17/08/2565
18/08/2565
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กพส.
18/08/2565
18/08/2565
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8
กพส.
17/08/2565
18/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12
กศ.
18/08/2565
18/08/2565
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
กศ.
18/08/2565
18/08/2565
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
17/08/2565
18/08/2565
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ