องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการท้องถิ่นงาม 3ส. สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file การปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษาฯ ของอบต.แช่ช้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการสร้างความผูกพันภายในหน่วยงานอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่น(พนักงานดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file การปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษาฯ ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพทางกายสำหรับข้าราชการ พนักงาน ปะจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการสร้างความผูกพันภายในหน่วยงานอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.แช่ช้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2