องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow แผนอัตรากำลังของอบต.แช่ช้าง
insert_drive_file สรุปการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้างให้เป็นปัจจุบันตรงตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลังอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลังอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ปรับปรุงครั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอบต. (ปรับปรุงค poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของอบต.แช่ช้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file บันทึกพิจารณาลงนามประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.แช่ช้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 (มติแผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564-2566)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.แช่ช้าง ประเภท สามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file กรอบโครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1