องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow รายงานสถานะการเงิน
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสที่ 3/2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาส ที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา (หน่วยงานภายใต้สังกัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาส ที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5