องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow รายงานสถานะการเงิน
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา (หน่วยงานภายใต้สังกัด) ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1 - 20 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5