องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างฯ ให้บริการประชาชนดีเด่น ของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความผูกพันในหน่วยงาน (อบต.แช่ช้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ของอบต. พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การการจัดทำแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการสร้างความผูกพันในหน่วยงานอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัดลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างฯ ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file การจัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมของข้าราชการ พนักงานตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น (พนักงานดีเด่น) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุประเบียบการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เอกสารแจ้งเวียน (การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file การจัดทำโครงการสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2