องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 421
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 535
insert_drive_file หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ระยะที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 431
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 ระยะที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1