องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
verified_user แผ่นพับเผยแพร่เอกสารความรู้
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งอบต.แช่ช้าง (ยกฐานะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง แผ่นดินไหวเตรียมตัวเตรียมใจลดภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง การลดขั้นตอนการทำงานของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง" ตามหลัก 3Rs poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 438
photo ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
photo ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 590
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
insert_drive_file คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 (เล่ม1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1099
insert_drive_file คู่มือการสำรวจข้อมูลภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 550
insert_drive_file คู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 889
insert_drive_file คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 (เล่ม2) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
insert_drive_file ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังปัญหา พร้อมหารือและชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1