องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของอบต.แช่ช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่องมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่องแนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น (พนักงานดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนการสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file ประกาศการรายงานผลดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของอบต.แช่ช้าง พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1