องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.แช่ช้าง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.แช่ช้าง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.แช่ช้าง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของอบต.แช่ช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่องมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่องแนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น (พนักงานดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนการสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2