องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 10 ตำบลแช่ช้าง รับมอบป้ายรณรงค์ ทรายอะเบท และหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งร่วมประชุมวางแนวทางในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (6 ภาพ)
ผู้โพส : admin