องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ แนวทางการดำเนินงานกองทุนขยะรีไซเคิล เพื่อการพัฒนาชุมชน และ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ระหว่าง ผู้นำชุมชน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.แช่ช้าง กำนันตำบลแช่ช้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 – หมู่ 10 ตำบลแช่ช้าง ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 – หมู่ 10 ตำบลแช่ช้าง ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 – หมู่ 10 ตำบลแช่ช้าง เข้าร่วมประชุม (9 ภาพ)
ผู้โพส : admin