องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ออกสำรวจจุดติดตั้งกระจกโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยได้กำหนดจุดติดตั้งดังนี้ หมู่ที่ 1 ดอยยาว บริเวณทางแยกโรงเรียนเก่า ซอย 4 , หมู่ที่ 2 ม่วงชุม ซอย 2 บริเวณฝั่งบ้านนายอุทัย ปาลี และแยกจุดติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน , หมู่ที่ 3 ทางโค้ง บริเวณบ่อน้ำริมต้นโชค , หมู่ที่ 4 บริเวณทางแยกทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 บริเวณทางโค้ง แยกบ้านนายสมบัติ ด้วงอิน , หมู่ที่ 6 บริเวณทางแยกข้างฌาปนสถานหมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 9 ทางโค้งบริเวณจุดติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน , หมู่ที่ 10 บริเวณทางโค้งทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ และบริเวณหน้า อบต. (8 ภาพ)
ผู้โพส : admin