องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยนายก อบต.แช่ช้าง รองนายก อบต.แช่ช้าง ส.อบต. หมู่ที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อโค้งงาม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 โดยประชาชนในพื้นที่บ้านป่าไผ่เหนือได้ร่วมกันเสนอโครงการต่างๆและร่วมกันลงมติเลือกโครงการที่ต้องการให้ อบต.แช่ช้างบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ต่อไป (10 ภาพ)
ผู้โพส : admin