องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ ตำบลแช่ช้าง (งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแช่ช้าง) ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง (6 ภาพ)
ผู้โพส : admin