องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.แช่ช้าง สมาชิกสภา อบต.แช่ช้าง กำนันตำบลแช่ช้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 – หมู่ 10 ตำบลแช่ช้าง และประธานประชาคมหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 – หมู่ 10 ตำบลแช่ช้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอให้สภา อบต.แช่ช้าง พิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯดังกล่าวจัดทำขึ้นจากการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 – หมู่ 10 ตำบลแช่ช้าง เมื่อวันที่ 21,22,25 และ 26 เมษายน 2565 (8 ภาพ)
ผู้โพส : admin