ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) สายบ้านดอนปีน-ห้วยไซ (บริเวณบ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้าน

ชื่อไฟล์ : yByACo6Tue22439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้