ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.แช่ช้าง (ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

ชื่อไฟล์ : EmGY1bmSun80227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้