ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
รายละเอียด : คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่
ชื่อไฟล์ : 4ZupN58Wed23337.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้