ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : ADX6t7BMon120122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้