ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง