ชื่อเรื่อง : จ้างยานพาหนะเดินทาง พร้อมน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง