องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ และเบี้ยงผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

play_arrow ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง พร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงบันไดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุดตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม