องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างดำเนินการเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อซ่อมแซมถนนเลียบน้ำแม่ออนบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ที่ถูกลำน้ำแม่ออนเซาะขาด (12 ภาพ) [16 กันยายน 2565]
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ถนนเลียบน้ำแม่ออนบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ที่ถูกลำน้ำแม่ออนเซาะขาด สามารถเปิดให้รถสัญจรไปมาได้แล้ว และในวันที่ 16 กันยายน 2565... [15 กันยายน 2565]
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 กองช่าง และงานบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนเลียบน้ำแม่ออนบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ที่ถูกลำน้ำแม่ออนเซาะขาด ใกล้จะแล้วเสร็จ (10 ภาพ) [15 กันยายน 2565]
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 กองช่าง และงานบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ถูกลำน้ำแม่ออนเซาะขาด ... [14 กันยายน 2565]
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 16:00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง กำนันตำบลแช่ช้าง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ... [13 กันยายน 2565]
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายอำเภอสันกำแพง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง กำนันตำบลแช่ช้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ... [13 กันยายน 2565]
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายอำเภอสันกำแพง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง กำนันตำบลแช่ช้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ... [13 กันยายน 2565]
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง และกองช่าง ได้ออกสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (13 ภาพ) [12 กันยายน 2565]
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.... [9 กันยายน 2565]
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 13.30 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ณ... [30 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 197 รายการ)