องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ... [24 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายถนัด มณีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2... [24 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นายถนัด มณีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5... [23 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ... [23 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ตรวจสอบการเดินสายไฟและติดตั้งไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหัวฝาย (3 ภาพ) [21 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก และหมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน (4 ภาพ) [21 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการเดินสายไฟและติดตั้งไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหัวฝาย จำนวน 6 จุด (5 ภาพ) [20 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (6 ภาพ) [19 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 18 และ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการเลือกใช้สารเคมี และการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย อำเภอสันกำแพง ปี 2566 ณ... [19 กันยายน 2566]
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่หมู่ 5 บ้านดอนปีน เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน (4 ภาพ) [19 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 - 10 (ทั้งหมด 407 รายการ)