องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม อบต.แช่ช้าง โดยได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลแช่ช้าง... [14 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างได้รับมอบสถานีตรวจวัดอุณหภูมิในดิน ความชื้นในดิน และสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดอุณหภูมิ... [14 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินกิจกรรมรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.แช่ช้าง พร้อมรับนโยบาย 5 ส.... [13 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ออกสำรวจจุดติดตั้งกระจกโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง... [10 มีนาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการแก้ไขมลพิษหมอกควันในพื้นที่ตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมทั้งรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ... [9 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าเปาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้ดำเนินโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยได้นำเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าเปา ไปทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และ... [8 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2566 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าเปาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมสวนผักพอเพียงของหนู ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (19 ภาพ) [7 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) และตรวจสอบสภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด... [23 กุมภาพันธ์ 2566]
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการแก้ไขมลพิษหมอกควันในพื้นที่ตำบลแช่ช้าง โดยการพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขมลพิษหมอกควัน PM2.5... [16 กุมภาพันธ์ 2566]
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการแก้ไขมลพิษหมอกควันในพื้นที่ตำบลแช่ช้าง โดยการพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขมลพิษหมอกควัน PM2.5... [15 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 - 10 (ทั้งหมด 257 รายการ)