องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง นำโดยรองนายกฯเกษม อินทะวงค์ ได้ตัดแต่งต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ... [23 พฤษภาคม 2565]
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ... [23 พฤษภาคม 2565]
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 13.00 น. สภา อบต.แช่ช้าง ได้ประชุมสภา อบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.แช่ช้าง (6 ภาพ) [12 พฤษภาคม 2565]
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ แนวทางการดำเนินงานกองทุนขยะรีไซเคิล เพื่อการพัฒนาชุมชน และ... [11 พฤษภาคม 2565]
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.แช่ช้าง สมาชิกสภา... [9 พฤษภาคม 2565]
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 – 11.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง (15 ภาพ) [5 พฤษภาคม 2565]
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. อำเภอสันกำแพงได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันกำแพงประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานในการประชุม ณ... [2 พฤษภาคม 2565]
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ... [27 เมษายน 2565]
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ในหัวข้อ... [27 เมษายน 2565]
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยนายก อบต.แช่ช้าง รองนายก อบต.แช่ช้าง ส.อบต. หมู่ที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน ... [26 เมษายน 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 141 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15