องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการป้ายบอกแนวเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย3/1 พิราบดง) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บริเวณอาคารกองทุนหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (บริเวณลานข้างฝายกั้นน้ำแม่ออน หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอสันกำแพงด้านหลัง) หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสานบ้านป่าเปา หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก ฯ หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรัปรุงไหล่ทางด้วยดินลูกรังและหินคลุก (บริเวณสายทางบ้านป่าไผ่เหนือเชื่อมบ้านป่าเปา ต.ทรายมูล) หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เห poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย3/1 พิราบดง) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4