องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) สายบ้านดอนปีน-ห้วยไซ (บริเวณบ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พักคอย (CI) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.110-01 จากสายบ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเลียบคันคลองชลประทานบ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านป่าเปา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินบริเวณฝายน้ำล้นและซ่อมแซมทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม และหมู่ที่ 9 บ้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรังปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังและหินคลุก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อประปา PVC หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2