องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.แช่ช้าง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 575
เดือนนี้11,165
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)84,590
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์ ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์ สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเป็นวัณโรครุนแรง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

play_arrow ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ...
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายถนัด มณีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2...
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นายถนัด มณีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5...
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ...
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ตรวจสอบการเดินสายไฟและติดตั้งไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหัวฝาย (3 ภาพ)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก และหมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน (4 ภาพ)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการเดินสายไฟและติดตั้งไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหัวฝาย จำนวน 6 จุด (5 ภาพ)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (6 ภาพ)
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ