องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.แช่ช้าง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 3132
เดือนนี้9,823
ทั้งหมด336,245

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การงดเผาในที่โล่งทุกชนิด
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
อิ่มบุญปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ "สุก ร้อน สะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

play_arrow ประกาศราคากลาง

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม อบต.แช่ช้าง โดยได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลแช่ช้าง...
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างได้รับมอบสถานีตรวจวัดอุณหภูมิในดิน ความชื้นในดิน และสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดอุณหภูมิ...
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินกิจกรรมรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.แช่ช้าง พร้อมรับนโยบาย 5 ส....
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ออกสำรวจจุดติดตั้งกระจกโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง...
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการแก้ไขมลพิษหมอกควันในพื้นที่ตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมทั้งรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ...
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าเปาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้ดำเนินโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยได้นำเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าเปา ไปทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และ...
เมื่อวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2566 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าเปาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมสวนผักพอเพียงของหนู ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (19 ภาพ)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) และตรวจสอบสภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3
กค.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29
[รายชื่อฯ]
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33
[รายชื่อ รุ่นที่ 33]
สน.บถ.
14/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
กศ.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]




ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ