องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคตามกระบวนการลดขั้นตอนปฏิบัตงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การเผรแพร่กระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์แรกของเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.แช่ช้าง เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการประชาชนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file การกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการประชาชนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของ อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของ อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
insert_drive_file คู่มือประชาชน อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1