องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.แช่ช้าง (ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ / เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับการจ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
find_in_page ประชาสัมพันธ์ การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ "สัปดาห์คนเชียงใหม่รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID - 19" poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของ อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.แช่ช้าง , แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ และประกาศขั้นตอนในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file การมอบหน้าหน้าที่ราชการให้รองนายกอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file การแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file เชียงใหม่ออกประกาศ "ห้ามเผาในที่โล่ง" มีผลบังคับ​ 1 ม.ค.​ ถึง​ 30​ เม.ย.​ 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
1 - 20 (ทั้งหมด 250 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13