องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ และเบี้ยงผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ และเบี้ยงผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโควิด 19 แบบโรคประจาถิ่น แผนกลยุทธ์ Exit plan for COVID pandemic poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ประชาสัมพันธ์ ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
photo ประชาสัมพันธ์ อาการสมองเสื่อมถอยหลังติดเชื้อโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ และเบี้ยงผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file สาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.แช่ช้าง (ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ / เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับการจ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 20 (ทั้งหมด 267 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14