องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ตารางการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบคัดเลือกในวันที่ 19 , 25 มีนาคม
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การงดเผาในที่โล่งทุกชนิด
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำรถกู้้ชีพกู้ภัย (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแ
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานประจำกู้ชีพกู้ภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo อิ่มบุญปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ "สุก ร้อน สะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบต. แช่ช้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ และเบี้ยงผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 282 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15