องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
find_in_page รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูลจาก E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
find_in_page รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจาก E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.แช่ช้าง รอบ 6 เดือน (ข้อมูลจาก E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ของ อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ข้อมูลจาก E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.แช่ช้าง รอบ 12 เดือน (ข้อมูลจาก E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ของ อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ข้อมูลจาก E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูลจากE-plan nacc) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลจากE-plan nacc) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1